FICKZ, een professioneel logo vanaf 49 euro opyright FICKZ 2011 - info@fickz.nl - tel (06) 8143 0157 - Elburg

Pixel versus vector


Vector schaalbaar, pixel niet


Plaatjes die opgebouwd zijn uit puntjes zijn beperkt schaalbaar. We noemen dat pixelbestanden. De hoeveelheid van die puntjes bepaalt de kwaliteit van zulke bestanden. Die kwaliteit drukken we uit in DPI (dots per inch). Voor internetgebruik is de standaardresolutie 72 dpi. Soms zie je 96 dpi. Voor drukwerk is een grotere dpi-waarde nodig: officieel minimaal 300 dpi. Pixelbestanden worden lelijk als je ze groter weergeeft dan 100% van het feitelijk formaat.

Dat ligt anders bij vectorbestanden. Plaatjes die opgebouwd worden met vectoren onthouden alleen punten in de omtrek van verschillende vormen (bijvoorbeeld letters) en de verhoudingen van die punten ten opzichte van elkaar. Een vector is daarmee oneindig schaalbaar. Wil je een vectorbestand op 2000% bekijken, dan wordt het plaatje op basis van de omtrekpunten en de onderlinge verhoudingen opnieuw berekend en opgebouwd. De lijnen blijven volmaakt strak. Daarom is vector zo geschikt voor drukwerk en zeker voor groot drukwerk. Vectorbestanden zijn EPS, AI en PDF.

Logo

Wat is een logo?

Waarom heb je een logo nodig?

Wat is een goed logo?

Voorbeelden van krachtige logo's

Wat kost een logo?

Waarom is Fickz zo voordelig?

Hoe zit het met verschillende bestandstypes?

Pixel versus vector

Wat betekent logo?